Generalforsamling


Generalforsamling

Generalforsamlingen er Antenneforeningens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året - senest den 15. Marts.

Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne, samt Antenneforeningens bestyrelse.

Alle beslutninger - med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning - træffes ved almindeligt stemmeflertal efter antal tilslutninger i den enkelte medlemsforening. Dog kan ingen medlemsforening, uanset antal tilslutninger, opnå en stemmeandel på mere end 45%.

Læs evt. mere om generalforsamlingen i foreningens vedtægter.

Referater fra foreningens generalforsamlinger kan rekvireres gennem egen medlemsforening.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00