Her kan du se vores priser for 2024

Type
Kr. inkl. moms
Grundpakke pr. måned
285,00
Mellempakke, Mellempakke Bland Selv pr. måned
510,00
Fuldpakke/Fuldpakke Bland Selv pr. måned
622,00
Digital Mini Pakke
204,00
Digital YouSee Play 10
266,00
Internet Only pr. måned (Teknisk kontingent til foreningen)
44,00

Pakkeskift – tilmelding / ændring af ydelse / udmeldelse - normalt varsel
375
Pakkeskift - tilmelding / ændring af ydelse / udmeldelse - Straks

975

Udmeldelse samt ændring af ydelse / tv-pakke / internet Only, kan ske med 8 ugers varsel før et kvartal.
Bemærk: DKTV fremsender faktura for ændring på mail direkte til dig.

Lukkegebyr
500
Åbningsgebyr generelt
375
1. rykker ved restance
100
2. rykker ved restance
100
Lukkegebyr ved restance
500
Genåbningsgebyr
375
Inkassogebyr (inkassofirmaets takst)
Variabel

Betaling af TV pakke / Internet Only via Betalingsservice
Gratis
Opkrævning af TV pakke / Internet Only via girokort
50

Principper for medlemskab

Opkrævning af TV-pakker

TV-pakkepriser inkluderer betaling for programmer, teknisk kontingent, oprethavsretlige afgifter og moms. Din TV-pakke inkluderer samtidig en digital YouSee TV-boks u/b

Betaling for TV-pakken opkræves af 4040.dk, og du køber din TV-pakke for et kvartal ad gangen.
Internet og alle andre ydelser opkræves særskilt af YouSee

Som ny beboer overtager du til at starte med automatisk den type TV-pakke, som den tidligere beboer havde valgt

• Opkrævninger på TV-pakker fremsendes direkte til den enkelte husstand.
• Opkrævninger udsendes pr. kvartal – altså fire gange om året, og der opkræves forud.
• Opkrævninger produceres uden beboernavne, altså blot ”Til beboerne” el. lign.
• Husstanden vil kunne vælge mellem at betale via bankoverførsel, PBS eller ved indbetaling ved henvendelse i bank eller posthus.
• Hver opkrævning vil være specificeret med programafgift for valgt TV-pakke, tilhørende ophavsretlig afgift, teknisk kontingent, evt. opkrævnings¬afgift* samt moms.
• Rykkerprocedure iværksættes såfremt betalingsfrist ikke overholdes.
• Den der bebor en given adresse ved indgangen til et kvartal har pligten til at betale TV-pakke for det pågældende kvartal.
• Flytter en beboer midt i et forudbetalt kvartal, er det op til beboeren selv at sørge for afregning med ny beboer. Der vil ikke kunne opnås refusion gennem Antenne¬foreningen.

Vedr. ”opkrævningsafgift*” så er denne på kr. 50,00 for opkrævninger som ikke er tilmeldt PBS. Betaling via PBS er gratis.

Rykkerprocedure

• Ved overskredet forfaldsdag udløses 1. rykker, som påføres rykkergebyr på kr. 100 – betalingsfrist 8 dage.
• Ved overskridelse af forfaldsdag på 1. rykker udløses rykker 2, som påføres rykkergebyr på kr. 100, og advarsel om at der lukkes for signalet med en omkostning på kr. 500,00 inkl. moms, såfremt betalingsfristen på 8 dage ikke overholdes.
• Overskrides forfaldsdag for rykker 2 foranlediger Antenneforeningen signalet afbrudt.

Opkrævning af tilkøb til TV-pakker

Tillægsydelser til TV-pakkerne, som f.eks. ekstra programmer, kort, eller You See Plus købes af den enkelte husstand direkte hos You See, og opkræves derfor ligeledes direkte fra You See. Du kan tilkøbe ekstra kanaler hvis du har mindst Grundpakke, se vores velkomstbrev.

Opkrævning af Internet og Telefoni

Internet og Telefoni købes af den enkelte husstand direkte hos YouSee og opkræves derfor ligeledes direkte fra YouSee.

Dansk Kabel TV privatkundeprisliste for arbejde udført på egen installation

Klik her
Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00